بازار محلی
انتخاب استان:

انتخاب شهر:

بازار اعضاء برای شهرهای مختلف دارای بازار های محلی میباشد که عرضه کنندگان ، کالا و خدمات قابل تحویل در محدوده جغرافیایی آن شهر را عرضه می نمایند.عضو کالا و خدمات خریداری شده را درب منزل و یا مراکز مربوطه (در آن محدوده جغرافیایی) دریافت مینماید.
بازار سراسری متمرکز
بازار اعضا دارای یک بازار سراسری متمرکز می باشد که اعضاء می توانند کالاهای مورد نیاز خود را از این بازار خرید نموده و کالا در زمان درج شده در سایت ، به آدرس خریدار در سراسر کشور ارسال شده و یا بنا به مورد در مراکز مربوطه تحویل و یا عرضه میگردد

تمامی حقوق این سایت متعلق به بازار اعضاء می باشد.